Cestovní pojištění ALLIANZ

Ve spolupráci s pojišťovnou Allianz Vám pro zajištění klidné dovolené nabízíme cestovní pojištění.

Hlavní výhody

  • Neomezené limity plnění - Neomezené limity pro LVZ, základní asistenci a poj. storno poplatků.
  • Jedno pojištění pro všechny typy cest - Bez rozdílu ceny obsahuje sportovní, pracovní a turistické cesty.
  • Široký rozsah pojistného krytí - Klient je chráněn proti všem rizikům spojeným s cestováním, včetně doplňkových asistenčních služeb.
  • Asistence - Asistenční služby v českém jazyce 24 hodin denně.
  • Pojištění všech věkových kategorií - Výhodná cena pro děti a možnost pojištění seniorů

Sazebník

Podívejte se na sazebník pojištění

GDPR - Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů: 

Informace o zpracování osobních údajů pojišťovnou Allianz najdete zde  https://www.allianz.cz/file/43786/Cestovni_pojisteni.pdf

Správcem osobních údajů ve vztahu k Pojistné smlouvě je Allianz pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, IČ:  47115971. Účelem je zpracování osobních údajů pro splnění závazku pojistitele a jeho právních povinností z Pojistné smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů (zejména o účelech, době, rozsahu nebo způsobu práce s nimi) jsou k nalezení na stránkách:  
https://www.allianz.cz/vse-o-allianz/ochrana-osobnich-udaju.html

V této souvislosti Vás informujeme, že od 25. 5. 2018 jsou platné nové pojistné podmínky obsahující upravenou informaci o zpracování osobních údajů, které naleznete na stránkách
https://www.allianz.cz/file/43651/Cestovni_pojisteni_PP_A4_on_line_2018_GDPR_fin.pdf


Hlášení pojistných událostí

Pojistnou událost je možné nahlásit třemi způsoby. Vyberte si ten, který Vám nejlépe vyhovuje:

Online

Nejrychlejší a námi doporučovaný způsob. Stačí vybrat a vyplnit formulář online.

Telefonicky

Zavoláním na linku +420 241 170 000. Linka je zpoplatněna (cena za hovor je stejná odkudkoliv z ČR a je účtována podle sazebníku Vašeho telefonního operátora.

Linku je možné využívat v pracovní dny od 8:00 do 20:00.

Písemně (poštou)

Při písemném hlášení nové události využívejte výhradně příslušné formuláře, které zašlete na adresu: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8


Dokumenty ke stažení

Všeobecné

Formuláře na hlášení pojistné události