GDPR - ochrana osobních údajů dle pravidel EU od 25.5.2018

Vaše údaje jsou zpracovány výhradně v souladu se zákonnými ustanoveními. Rádi bychom vás informovali, že je s Vašimi údaji nakládáno v souladu s Článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).  GDPR představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Vaše osobní data (jméno, příjmení, datum narození či rodné číslo, kontaktní adresa) jsou poskytována výhradně pořadateli zájezdu, letecké společnosti, hotelům a přepravním společnostem za účelem zajištění objednaných služeb.